Veelgestelde vragen

WAT KAN IK BESLISSEN?

Neem voor het inruilen van een voertuig rechtstreeks contact op met uw dealer

De inschrijving van uw voertuig gebeurt op dezelfde manier als voor een voertuig dat u rechtstreeks bij uw dealer aankoopt. U kunt dat zelf doen bij de bevoegde instanties of u kunt dit overlaten aan uw verkooppunt.

De maximale levertijden worden aangegeven zodra u een specifieke aanbieding selecteert.

Onze speciale aanbiedingen gelden alleen voor vooraf geconfigureerde voertuigen. Indien u echter een voertuig volledig wenst te configureren, kunt u dit doen op onze website peugeot.be.

U kunt uw voertuigen laten onderhouden en repareren bij elke erkende Peugeot dealer

U kunt een garantie-uitbreiding afsluiten op de dag dat u uw voertuig bij de dealer ophaalt. Deze garantie-uitbreiding zal rechtstreeks aan de dealer moeten worden betaald. Garantie-uitbreidingen online afsluiten is momenteel niet mogelijk.

MIJN FINANCIERING

Dit is een kredietcontract op afbetaling voor bepaalde duur, waarbij wij u een geldbedrag ter beschikking stellen waarmee u de aankoop van een voertuig kunt financieren. U lost uw lening af door middel van vaste maandelijkse afbetalingen, waarvan het aantal afhankelijk is van de looptijd van uw lening, en aan het einde van uw contract een laatste hogere maandelijkse afbetaling, de zogenaamde ballon. Als u aan het einde van uw contract besluit uw voertuig terug te brengen naar de dealer bij wie u het heeft gekocht, wordt de overnameprijs van de dealer in mindering gebracht op uw laatste verhoogde maandelijkse afbetaling.

Dit is een kredietcontract op afbetaling voor bepaalde duur, waarbij wij u een geldbedrag ter beschikking stellen waarmee u de aankoop van een voertuig kunt financieren. U lost uw lening af door middel van vaste maandelijkse betalingen, waarvan het aantal afhankelijk is van de duur van uw lening.

De maandelijkse afbetaling is het bedrag dat u elke maand moet betalen om uw lening terug te betalen. Ze bestaat uit een deel van het kapitaal en de rente die u moet terugbetalen.

U hoeft uw voertuig aan het einde van uw kredietovereenkomst niet door te verkopen. Als u dit toch wilt doen, kunt u, maar het hoeft niet, uw voertuig doorverkopen aan de dealer waar u het heeft gekocht.

U moet ons informatie verstrekken waarmee wij uw kredietwaardigheid kunnen beoordelen, alsook informatie over het project dat u met het krediet wilt uitvoeren.

We kunnen om verschillende redenen weigeren u een lening toe te kennen, zoals onvoldoende loon in vergelijking met de maandelijkse afbetalingen die u zou moeten doen als we u een krediet zouden verlenen.

We beslissen of we u krediet geven op basis van alle informatie die we hebben verzameld.

Alle leningen die door natuurlijke personen voor privédoeleinden worden aangegaan, evenals eventuele wanbetalingen met betrekking tot deze leningen, moeten we registreren bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren. Wij dienen deze Centrale te raadplegen alvorens een krediet te verlenen.

Nee, dit is niet toegestaan.

U hebt het recht om het openstaande saldo van uw lening op elk moment geheel of gedeeltelijk vervroegd terug te betalen.

Door uw lening vervroegd af te lossen, betaalt u de openstaande rente niet. Daar staat tegenover dat een hergebruikvergoeding aan ons verschuldigd is.

Hoe wordt deze vergoeding berekend?

Indien de tijd tussen de vervroegde aflossing en de overeengekomen einddatum van het contract meer dan één jaar is, bedraagt deze vergoeding 1% van het kapitaal dat u vervroegd aflost.
Indien de periode niet langer is dan één jaar, bedraagt de vergoeding 0,5% van het vervroegd terugbetaalde kapitaal.

Nee, want het kredietcontract en het servicecontract zijn twee verschillende contracten die elk apart worden terugbetaald.

Ja. Zie hierover wat er is gezegd over de vervroegde aflossing van uw kredietcontract.

Uw eerste terugbetaling vindt plaats 30 dagen na levering van het gefinancierde voertuig.

Het is mogelijk om de inningsdatum van uw maandelijkse afbetalingen te wijzigen, maar met inachtneming van bepaalde wettelijke en interne verplichtingen van PSA Finance Belux. Om de mogelijkheid tot wijziging te laten onderzoeken, moet u een aanvraag indienen in uw klantenzone. Opgelet: alleen financiering biedt deze mogelijkheid. De maandelijkse afbetalingen van uw servicecontract worden altijd achteraf geïnd aan het begin van de maand volgend op de gefactureerde maand.

U kunt naar uw persoonlijke ruimte van PSA Finance Belux gaan en een verzoek tot wijziging van uw contactgegevens indienen via een online formulier.

Aan het einde van het Stretching/Easy Way kredietcontract kunt u kiezen.

U hebt uw oog laten vallen op een nieuw voertuig uit ons gamma. U brengt uw voertuig terug naar uw dealer. De overnameprijs van uw dealerbedrijf wordt in mindering gebracht op uw laatste verhoogde maandelijkse afbetaling. U vertrekt met een nieuw voertuig en een nieuwe financiering.
Uw huidige voertuig valt erg in de smaak en u besluit het te houden. In dat geval betaalt u ons ofwel direct de laatste verhoogde maandelijkse afbetaling, ofwel besluit u de laatste verhoogde maandelijkse afbetaling bij ons te herfinancieren.
U levert het voertuig in bij uw dealer. De overnameprijs van uw dealer wordt in mindering gebracht op uw laatste verhoogde maandelijkse afbetaling. We hopen u in de nabije toekomst weer bij onze klanten te mogen verwelkomen.
Wat u ook kiest, u moet PSA Finance Belux ten laatste 1 maand voor het einde van uw kredietcontract op de hoogte brengen, zodat we de inning van de laatste maandelijkse afbetaling kunnen blokkeren.